Kahulugan Ng Mga Bahagi Ng Thesis

Kahulugan Ng Mga Bahagi Ng Thesis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANULAT

About Me

Bren Lovin Reynele Bren Glorioso Zafra ang buo kong pangalan. Lumaki sa probinysa ng Quezon. Proud na tawaging PROMDI. Tipikal na probinsyanong may pangarap sa buhay. Mahilig magbasa at magsulat ng mga pangyayari base sa karanasan. Mapagmahal na pinsan, pamangkin, anak at kapatid. Mabuting kaibigan at mabuti ring kaaway. Malaki ang takot at paniniwala sa Poong Maykapal. Mahilig sa mga bata sapagkat pusong bata. Masayahin. May pagka-suplado. Mapili sa kaibigan. Mananatiling Berde sa Isip at Puso sapagkat isang KULAY LASALYANO View my complete profile

Pamanahong Papel Sa Filipino 2 (1)

PAG-AARAL SA PAKIKIPAGRELASYON NG MGA MAG-AARAL NA NASA UNANG TAON SA KOLEHIYO AT EPEKTO NITO SA AKADEMIKONG PERFORMANS Isang Pamanahong-Papel na Iniharap sa Kaguruan ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte, Syensya, at Edukasyon, University of the Immaculate Conception Bilang Pagpapatupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa, at Pagsulat Tungo sa Pananliksik Cantomayor, Ivy Madonna G. – BEED Toyorada, Peter John T. – BSED Tacloban, Rayna P. – BSED Marso, 2012 PASASALAMAT Lubos kaming nagpapasalamat sa mga sumusunod na indibidwal dahil sa mahahalagang tulong, kontribusyon at suporta na kanilang ibinigay para sa pagtatagumpay ng aming pamanahong-papel: • Kay Gng. Lucia Escudero, ang pinakamamahal naming guro sa Filipino, sa masusing paggabay niya sa amin sa paggawa ng isang matagumpay na pamanahong-papel. • Sa aming mga respondente, na nagbahagi ng kanilang oras sa matapat na pagsagot sa aming inihandang kwestyoner. • Sa aming mga pamilya, sa pag-unawa sa mga araw na wala kami sa kanilang piling para lamang mapagtagumpayan at matapos ang pamanahong-papel, at higit sa lahat, • Sa Poong Maykapal, na kailan man ay hindi kami iniwan. Sa gabay at pag-asa na ibinigay niya sa amin sa oras na kami ay nahihirapan. Muli, maraming maraming salamat po sa pagiging bahagi ninyo sa tagumpay ng pamanahong papel na ito. Hanggang sa muli. – Mga Mananaliksik LISTAHAN NG MGA TALAHANAYAN AT GRAP Grap 1: Distribusyon ng mga Respondente Batay sa Kanilang Kasarian 7 Grap 2: Panahon na Nagsimulang Makipagrelasyon ang mga Respondente 8 Grap 3: Oras na Ginugugol ng mga Respondente para sa Isa’t-isa 8 Grap 4: Pananaw ng mga Respondente sa Positibong Naidudulot ng Pakikipagrelasyon 9 Grap 5: Pananaw ng mga Respondente sa Negatibong Naidudulot ng Pakikipagrelasyon 10 Grap 6: Mga Dahilan Kung Bakit Nakikipagrelasyon ang mga Respondente 10 Grap 7: Pananaw ng mga Respondente sa Epekto ng Pakikipagrelasyon sa Kanilang Pag-aaral 11 TALAAN NG MGA NILALAMAN Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1. 2. 3. 4. 5. Introduksyon Layunin ng Pag-aaral Kahalaghan ng Pag-aaral Saklaw at Limitasyon Depinisyon ng Terminolohiya 1 1 2 2 3 1 Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literartura 4 Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 1. 2. 3. 4. Disenyo ng Pananaliksik Mga Respondente Instrumentong Pampananaliksik Tritment ng mga Datos 5 5 6 6 5 Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos 7 Kabanata V, Lagom, Kongklusyon, at Rekomendasyon 1. 2. 3. Lagom Kongklusyon Rekomendasyon 12 12 13 12 Listahan ng Sanggunian 14 APENDIKS A. Liham sa Paghingi ng Pahintulot sa Pagsasarbey 15 B. Sarbey-Kwestyoner 16 C. Pormularyo sa Pag-eebalweyt ng Pamanahong-Papel 18 D. Pormularyo sa Pag-eebalweyt ng Pasalitang Presentsyon 21 KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO 1. Inroduksyon Hindi maipagkakaila na marami sa mga kabataan o mga mag-aaral sa kolehiyo ang pumapasok na sa pakikipagrelasyon. Ayon kay Sizer-Webb et al. (1999) lahat ng tao ay nangangailangan ng matibay na pakikipagrelasyon sa kaniyang kapwa. Mahalaga na may mapagsasabihan tayo ng mga problema, mababahagian ng ating karanasan at makapagpahayag ng sariling opinyon. Marahil ay ang pakikipagrelasyon ang nakikita ng mga kabataan para lubusan nilang makilala ang kanilang sarili at maipahayag ang sarili nilang damdamin. 2. Layunin ng Pag-aaral Ang pamanahong-papel na ito ay nagbibigay linaw sa mga dahilan ng pakikipagrelasyon ng mga mag-aaral na nasa unang taon sa kolehiyo. Ito rin ay naglalayong masagot ang mga sumusunod na katanungan: a. Bakit maraming kabataan ang nakikipagrelasyon? b. Anu-ano ang mga positibo at negatibong dulot nito sa mga mag-aaral? d. Paano nakakaapekto ang pakikipagrelasyon sa kanilang pag-aaral? 3. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang mga mananaliksik ng pamanahong-papel na ito ay naniniwala na ang pagaaral na ito ay napakahalaa. Ito ay magsisilbing gabay ng mga mag-aaral na nasa kolehiyo nang sa ganoon ay mapabuti nila ang kanilang pag-aaral habang sila ay nakikipagrelasyon. Mahalaga ang mga datos at impormasyong nakalahad dito dahil napakalaki ng maitutulong nito hindi lamang sa mga mag-aaral na kasalukuyang nakikipagrelasyon. Kundi pati narin sa mga ma-aaral na nagbabalak na pumasok sa isang relasyon. 4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pananaw at kaalaman ng mga mag-aaral ng kursong edukasyon hinggil sa pakikipagrelasyon ng mga mag-aral na nasa unang taon sa kolehiyo at epekto nito sa akademikong performans. Nililimitahan ang pag-aaral na ito sa mga mag-aaral na nasa unang taon sa kolehiyo lamang na kumukuha ng kursong Edukasyon. Naniniwala ang mga mananaliksik na sa kasalukuyang panahon ay pinakamainam na magkaroon ng pagaaral na ito upang masagot ang katanungan ng mga mag-aaral at ang miskonsepsyon ng mga tao tungkol sa pakikipagrelasyon habang nag-aaral pa lamang. 5. Depinisyon ng mga Terminolohiya Upang mas maging madali antganap ang pakaintindi ng mga mambabasa, minarapat ng mga mananaliksik na bigyan ng depinisyon ang mga sumusunod na terminolohiya batay sa kung paano ginagmit ang bawat isa sa pamanahong-papel. Ang adolescence ay ang pagbibinata o ang pagdadalaga ng mga tao. Tumutukoy din ito sa kabataan at kasibulan. Ang intimacy ay matalik na pagkakaibigan o pagkikilala; matapat na pagpapalagayang loob. Ang romance ay pag-iibigan; pagmamahalan; romansa KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Marami nang mga dalubhasa ang nag-aral hinggil sa pakikipagrelasyon ng mga kabataan. Sa kabilang banda, marami parin ang hindi nakakaunawa at nakakaintindi sa tunay nitong kahulugan at kung papaano ito nakakaapekto sa kanilang pag-aaral. Marami sa atin ang nagkakaroon ng miskonsepsyon sa pakikipagrelasyon. Ayon kay Steinberg (2002) mahalaga na magkaroon ng distinksyon sa pagitan ng sexuality at intimacy kung ito ay ginagamit sa pag-aaral ng adolescence – kapag ginagamit sa sekswal at pisikal na aspeto. Samakatuwid, ang intimate na pakikipagrelasyon ay isang emotional attachment sa pagitan ng dalawang tao na may pakialam sa isa’t-isa; willingness to disclose private and occasionally sensitive topics; at ang pagkakaroon ng parehong interes at mga paborito. Kung kaya ang dalawang indibidwal ay maaring magkaroon ng isang intimate relationship kahit na walang sekswal na ugnayan. Sa kabilang banda rin naman ay maari silang magkaroon ng sekswal na ugnayan kahit na walang intimate relationship. Ang pakikipagrelasyon ay interaksyon din sa iyong kapwa na dapat pagbutihin. Ayon kay Avelino et al. (1996) may mga bagay na dapat gawin para magkaroon ng magandang pakikipagrelasyon. (1) kung wala kang magandang sasabihin sa iyong kasintahan, mabuting huwag ka nalang magsalita; (2) tuparin ang mga pangako; (3) purihin ang iyong kasintahan; (4) magkaroon ng interes sa iyong partner; (5) maging masayahin; (6) maging bukas sa mga posibilidad; (7) hayaan ang inyong sarili na sabihin ang tunay na nararamdaman; (8) huwag saktan kalianman ang iyong kasintahan ; (9) panatilihin ang pagiging malambing (10) maging palatawa. Sa kabuuan, ang mga pag-aaral na nailahad ay nagsisilbing motibasyon sa pagsusumikap na mapabuti pa ang aming sariling pag-aaral. KABANATA III DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK 1. Disenyo ng Pananaliksik Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa disenyo ng pamamaraang deskriptibanalitik na Pananaliksik. Tinangkang ilarawan at suriin ng mga mananaliksik sa pagaaral na ito ang pananaw ng mga nasa unang taon sa kolehiyo sa pakikipagrelasyon nila at ang epekto nito sa kanilang akademikong performans. 2. Mga Respondente Ang mga piling respondente sa pag-aaral na ito ay mga mag-aaral na nasa unang taon sa kolehiyo. Ang mga respondente ay kumukuha ng kurso na Edukasyon ng kasalukuyang semester ng University of the Immaculate Conception. Ang mga respondente ay nahahati sa dalawa batay sa kanilang kasarian. Ang kabuuang bilang ng mga respondente ay tatlumpu (30). Labing lima (15) sa kanila ay babae at labing lima (15) ay lalaki. Samakatuwid mayroong pantay na paghati sa mga respondente ayon sa kanilang kasarian. Gumagamit ang mga mananaliksik ng random sampling upang magkaroon ng pantay na representasyon ng bawat grupo. Pansinin ang kasunod na talahanayan. 3. Instrumentong Pampananaliksik Ang Pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsarbey. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng mga sarbey-kwestyoner upang malaman ang pananaw ng mga mag-aaral na nasa unang taon sa kolehiyo sa pakikipagrelasyon at epekto nito sa akademikong performans. Para sa lalong pagpapabuti ng pag-aaral ay minabuti rin ng mga mananaliksik na mangalap ng impormasyon sa iba’t-ibang hanguan sa aklatan gaya ng libro at journal. Ang mga mananaliksik ay kumuha rin ng mga impormasyon sa internet. 4. Tritment ng mga Datos Dahil ang pamanahong papel na ito ay panimulang pag-aaral pa lamang at hindi isang pangangailangan sa pagtamo ng isang digri, ay walang ginawang pagtatangka upang masuri ang mga datos sa pamamagitan ng mataas at kompleks na istatistika. Tanging pagta-tally at pagkuha ng porsyento lamang ang kinakailangang gawin ng mga mananaliksik. KABANATA IV PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Natuklasan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na datos at impormasyon: aaral Ipinapakita sa grap 1 ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kanilang kasarian. Sa tatlumpung (30) respondente, labing lima (15) sa kanila ay babae at labing. lima (15) sa kanila ay lalaki. Grap 1 Distribusyon ng mga Respondente Batay sa Kasarian 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Babae Lalaki Sa tatlumpung (30) respondente, tatlo (3) sa kanila ang nagsabing noong grade school sila nagsimulang makipagrelasyon. Walo (8) naman sa kanila ang nagsabing noong 1st – 2nd Year high school sila nagsimulang makipa relasyon. Labing-apat (14) sa makipagrelasyon. Labing kanila ang nagsabing nagsimula silang makipagrelasyon noong 3rd – 4th year high school. At lima (5) naman sa kanila ang nagsabing sa kolehiyo na sila nagsimulang makipagrelasyon. Grap 2 Panahon na Nagsimulang Makipagrelasyon ang mga Respondente 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Grade School 1st – 2nd Year H.S.3rd – 4th Year H.S Kolehiyo 3 5 8 14 Sampu (10) sa tatlumpung respondente ang nagsabing hindi hihigit sa dalawang oras ang ginugugol nila sa kanilang mga karelasyon. Siyam (9) naman ang nagsabi na nasa tatlo hanggang limang oras lamang. Labing-isa (11) naman sa kanila ang Labing isa gumugugol ng limang oras mahigit s kanilang mga karelasyon. sa Grap 3 Oras na Ginugugol ng mga Respondente Para sa Kanilang Karelasyon 37% 33% di hihigit sa 2 oras 3 -5 oras 30% 5 oras o higit pa Ipinapakita sa grap 4 ang palagay ng mga respondente sa naidudulot na posit positibo ng pakikipagrelasyon. Sa talumpung respondente, dalawamput-dalawa (22) sa kanila dalawamput dalawa ang nagsabi na ito ay nagdudulot ng inspirasyon. Lima (5) ang nagsabi na dahil sa kasiyahan habang sila ay magkasama. Dalawa (2) ang nagsabi na mas nakikilala niya ang kaniyang sarili ng mabuti. At isa (1) naman ang nagsabi na ito ay bilang paghahanda o pundasyon para sa kaniyang kinabukasan. Grap 4 Pananaw ng mga Respondente sa Positibong Naidudulot ng Pakikipagrelasyon 25 20 15 10 5 0 Inspirasyon Kasiyahan Habang Magkasama Mas Paghahanda Nakikilala sa ang Sarili Kinabukasan Others Sa tatlumpung (30) respondente, labing dalawa (12) sa kanila ang nagsabi na distraksyon ang negatibong dulot ng pakikipagrelasyon. Dalawa (2) naman sa kanila ang nagsabi na aksaya lamang ito ng panahon. Dalawa (2) rin ang nagsabi na dagdag lamang ito sa gastos. Apat (4) naman ang nagsabi na negatibong nababago ang naba kanilang pag-uugali. Anim (6) sa kanila ang nagsabi na ang pakikipagrelasyon ay uugali. walang negatibong naidudulot sa kanila. At may apat (4) naman na nagsasabing may iba pang negatibong epekto ang pakikipagrelasyon. atibong Grap 5 Pananaw ng mga Respondente sa Negatibong Naidudulot ng Pakikipagrelasyon Others Walang Negatibo Nababago ang aking Ugali Dagdag Gastos Aksaya ng Panahon Distraksyon 0 2 4 6 8 10 12 Lima sa tatlumpung (30) respondente ang nagsabi na dahil sa udyok ng mga kaibigan ang dahilan ng kanilang pakikipagrelasyon. Walo (8) naman ang nagsabi na gusto lamang nila ng experience sa pakikipagrelasyon. Dalawa (2) ang nagsabi na dahil sa gwapo/maganda ang kanilang mga karelasyon. Walo (8) ang nagsabi na nagmamahalan sila ng tunay. Apat (4) naman sa mga respondente ang nagsabing excited sila makipag-sex. At tatlo (3) sa kanila ang nagsabi na may iba pang dahilan sex. nagsabi kung bakit nila naisipang pumasok sa pakikipagrelasyon. Grap 6 Mga Dahilan Kung Bakit Nakikipagrelasyon ang mga Respondente 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Dahil sa Udyok Gusto ko lang ng Kasi Nagmamahalan ng Kaibigan Experience Maganda/Gwapo Kami ng Tunay Siya Excited Akong Makipag-sex Makipag Others Hinggil naman sa kung paano nakakaapekto ang pakikipagrelasyon sa kanilang pag-aaral, sampu sa kanila ang nagsabi na nagkukulang ang kanilang oras sa pag nila pagaaral. Tatlo ang nagsabi na may tumutulong sa kanila sa paggawa nila ng mga assignments. Walo naman ang nagsabi na matataas ang kanilang mga marka dahil inspired sila. Anim ang nagsabi na ang kanilang pakikipagrelasyon ay walang epekto sa kanilang kanilang pag-aaral. May tatlo naman na nagsabi na may iba pang epekto ang aaral. pakikipagrelasyon sa kanilang pg-aaral. pg Grap 7 Pananaw ng mga Respondente sa Epekto ng Pakikipagrelasyon sa Kanilang Pag-aaral Pag 12 10 8 6 4 2 0 Ngkukulang ng May Matataas ang Walang Epekto Oras sa Pag- tumutulong sa Marka dahil Pgagawa ng Inspired Ako aaral Assignments Others KABANATA V LAGOM, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON 1. Lagom Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangkang malaman ang damdamin at pananaw ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong Edukasyon hinggil sa pakikipagrelasyon ng mga nasa unang taon sa kolehiyo at epekto nito sa akademikong performans. Ang mga mag-aaral na kasama sa pagsago ng sarbey ay kasalukuyang may mga karelasyon at nag-aaral sa University of the Immaculate Conception. Gamit ang disenyong deskriptib-analitik, ang mga mananaliksik ay nagdisenyo ng sarbey-kwestyoner na pinasautan sa tatlumpung (30) mag-aaral. Labing lima sa kanila ang mga babae. At labing lima din ang mga lalaki na parehong nasa unang taon sa pagkuha ng kursong Edukasyon. 2. Kongklusyon Batay sa mga inilahad na mga datos, ang mga mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod na kongklusyon: a. Nakikipagrelasyon ang mga mag-aaral dahil sila ay tunay na nagmamahalan at gusto nila ng experience na maari nilang magamit sa kanilang pagtahak sa landas na kanilang napili. b. Ang pakikipagrelasyon ay nagdudulot ng parehong positibo at negatibong epekto sa mga mag-aaral na nasa kolehiyo. Ito ay may malaking epekto sa kanilang pag-aaral. c. Ang positibong epekto ng pakikipagrelasyon sa mga mag-aaral ay ang pagkakaroon nila ng inspirasyon. Ang negatibo namang epekto ng pakikipagrelasyon ay ang distraksyon. Ngunit tiyak namang maiiwasan ang negatibong epekto nito kapag nabalanse ng dalawang tao ang kanilang sitwasyon. d. Ang epekto naman ng pakikipagrelasyon ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral ay ang pagkukulang o kawalan ng sapat na oras para sa pagaaral. 3. Rekomendasyon Kaugnay ng mga kongklusyong nabanggit, buong pagpapakumbabang inirerekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: a. Para sa mga mag-aaral na kasalukuyang nasa isang relasyon, kinakailangan na maging maingat tayo sa bawat desisyon na ating ginagawa. Kung alam nating hindi magiging mabuting impluwensya ang ating mga karelasyon, kailangan na natin itong tapusin. b. Para naman sa mga wala pang karanasan sa pakikipagrelasyon, hindi ito malaking kawalan sa inyong pagkatao. Hindi ito magiging sukatan ng kaligayahan ng ating buhay. c. Para sa mga magulang, kahit na nasa wastong edad na ang ating mga anak, dapat nating tandaan na kinakailangan parin nila na magkaroon ng gabay na magtuturo sa kanila lalo na sa paghubog nila sa kanilang sarili. LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN AKLAT Bernales, Rolando A. et al. Pagbasa, Pagsulat, Pananaliksik. Malabon City, Philippines: Mutya Publishing House. 2009 Sizer-Webb, Frances et al. Health: Making Life Choices. Cincinnati: West Educational Publishing, 1999. Avelino, Soledad et al. Personality Development and Human Relations. Manila, Philippines: Rex Printing Co. Inc. 1996. Steinberg, Laurence. Adolescence: 6th Edition. Boston: The McGraw-Hill Companies, Inc. 2002. Lamberton, Lowell H. Human Relations: Strategies for Success. Richard D. Irwin, Inc. 1995. JOURNAL Mendoza-Dayrit, Mylene. How Love Improves Your Health. The Philippine Star. February 7, 2012. APENDIKS A LIHAM SA PAGHINGI NG PAHINTULOT SA PAG-INTERBYU Pebrero 27, 2012 Bb…. Student, Secondary Education University of the Immaculate Conception Mahal naming Binibini, Maalab na Pagbati! Kaugnay ng ginagawa naming pamanahong-papel sa Filipino 2 tungkol sa pakikipagrelasyon ng mga Mag-aaral na Nasa Unang Taon sa Kolehiyo at Epekto nito sa Akademikong Performans, ay nais po naming humingi sa inyo ng pahintulot upang kayo ay aming makapanayam sa petsa, oras at lugar na inyong itatakda. Lubos po ang aming paniniwala na ang inyong karanasan sa nasabing paksa ay makakatulong sa amin ng lubos tungo sa matagumpay na pagsulat n gaming pamanahongpapel. Dalangin po naming ang inyong pagpapahintulot sa aming pakiusap. Lubos na gumagalang, Peter John T. Toyorada Lider ng Pangkat Binigyang-pansin: Gng. Lucia Escudero Propesor Pebrero 24, 2012 Teresita Adriano Dekana, Programa ng Edukasyon University of the Immaculate Conception Ginang: Maalab na Pagbati! Kami po ay kabilang sa pangkat 1-C Engineering na kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino 2. Isa po sa pangangailangan ng nasabing asignatura ay ang pagsulat ng isang papel-pampananaliksik. Sa kasalukuyan po, kami ay nagsusulat ng isang pamanahong papel tungkol sa Pakikipagrelasyon ng mga Mag-aaral na nasa Unang Taon sa Kolehiyo at Epekto nito sa Akademikong Performans. Kaugnay po nito, nais po naming hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang kami’y makapamahagi ng sarbey-kwestyoner sa tatlumpung (30) mag-aaral na kumukuha ng kursong Edukasyon. Ang mga datos na aming makakalap sa sarbey ay makatutulong po ng lubos sa aming pag-aaral. Inaasahan po namin ang inyong positibong pagtugon sa aming kahilingan. Lubos na gumagalang, Peter John T. Toyorada Lider ng Pangkat Binigyan-pansin: Gng. Lucia Escudero Propesor Inaprobahan: Gng. Teresita Adriano Dekana, Programa ng Edukasyon Mahal naming Respondente, Maalab ng Pagbati! Kami po ay mga mag-aaral ng Filipino 2 na kasalukuyang nagsusulat ng isang pamanahong-papel tungkol sa Pakikipagrelasyon ng mga Mag-aaral na nasa Unang Taon sa Kolehiyo at Epekto Nito sa Akademikong Performans. Kaugnay nito, inihanda namin ang kwestyoner na ito upang makatanggap ng mga datos na kailangan namin sa aming pananaliksik. Kung gayon, mangyari lamang na sagutan nang buong katapatan ang mga sumusunod na aytem. Maraming salamat po! – Mga Mananaliksik Direksyon: Punan ng angkop na impormasyon o datos ang mga kasunod na patlang. Kung may pagpipilian, lagyan ng tsek ang kahon na tumutugma sa inyong sagot. 1. Pangalan (Opsyunal): __________________________________________________________ 2. Kasarian: [ ] Babae [ ] Lalaki 3. Kailan ka nagsimulang makipagrelasyon? [ ] Grade School [ ] 1st – 2nd Year H.S. [ ] 3rd – 4th Year H.S. [ ] sa kolehiyo 4. Ilang oras ang ginugugol ninyo sa isa’t-isa? [ ] di hihigit sa 2 oras [ ] 3 – 5 oras 5. Ano sa palagay mo ang naidudulot na POSITIBO ng pakikipagrelasyon? [ ] 5 oras o higit pa [ ] inspirasyon [ ] kasiyahan habang kami ay magkasama [ ] may makakasama sa pangangailangan [ ] mas makikilala ko ang aking sarili [ ] paghahanda para sa aking kinabukasan [ ] others: _________________________ 6. Ano sa palagay mo ang naidudulot na NEGATIBO ng pakikipagrelasyon? [ ] distraksyon [ ] aksaya ng panahon [ ] walang negatibo [ ] dagdag gastos [ ] nababago ang aking ugali [ ] others: _____________________________________ 7. Bakit mo naisipang makipagrelasyon? [ ] dahil sa udyok ng kaibigan/barkada [ ] para maging sikat ako [ ] gusto ko lang ng experience [ ] kasi maganda/gwapo siya [ ] nagmamahalan kami ng tunay [ ] naawa lang ako sa kaniya [ ] excited akong makipag-sex [ ] others: _________________________ 8. Paano nakakaapekto ang pakikipagrelasyon sa iyong pag-aaral? [ ] nagkukulang ng oras sa aking pag-aaral [ ] hindi nakakagawa ng mga assignments/projects [ ] may tumutulong sa paggawa ko ng mga assignments [ ] matataas ang aking marka dahil “inspired” ako [ ] walang epekto [ ] others: ___________________ Pamagat: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Mananaliksik: Taon at Pangkat: ________________ Semester: ________________ Taong Akdemiko: ___________ Sistema ng Pagmamarka: Apat (4) na puntos ang pinakamatas na maaring ibigay sa bwat aytem. Maaring magbigay ng puntos na may decimal (halimbawa: 1.7, 2.3, 3.5) ayon sa paghuhusga ng ebalweytor. Pagsama-samahin ang mga nakuhang sub-total ng puntos upang makuha ang kabuuang marka. A. Masteri 1. Naipamalas ba ng bawat miyembro ng pangkat ang masteri at kahandaan sa pagtalakay ng paksang naitakda sa bawat isa? Sapat, malinaw at mapanghikayat ba ang pagtalakay ng bawat isa? Sapat at malinaw ba ang ma nailahad na paliwanag at halimbawa ng bawat miyembro? Wasto, sapat at mapanghikayat ba ang pag-sagot ng bawat isa sa mga katanungan ng mga panelist? Obhetibo at valid ba ang mga pahayag ng bawat isa sa mga katanungan ng mga panelist? Sub-total: __________ __________ __________ __________ __________ __________ 2. 3. 4. 5. B. Pamamaraan 1. 2. 3. 4. 5. Laohikal ba ang presentasyon ng buong pangkat? Gumamit ba sila ng mga kailangang kagamitang awdyo-biswal? Angkot at epektib ba ang kagamitan ng pangkat? Epektib at kompitent ba ang pangkat sa manipulasyon ng mga kagamitan sa presentasyon? Angkop at epektib ba ang pamamaraan o istratehiyang ginamit ng pangkat? __________ __________ __________ __________ __________ Sub-total: C. Artikulasyon 1. 2. 3. 4. 5. Sapat ba ang lakas ng tinig ng bawat miyembro ng pangkat sa pagsasalita? Malinaw at wasto ba ang kanilang bigkas sa mga salita? Angkop at epektib ba ang kanilang galaw, kumpas at iba pang non-verbal clues? Wala ba silang mga nakakadistrak na mannerism sa pagsasalita? Wasto at angkop ba sa diwa ng mga pahayagan ang kanilang bilis sa pagsasalita, tono, diin at hinto/pausing? Sub-total: __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ D. Disiplina 1. 2. 3. Nagsimula at natapos ba sa takdang oras ang presentasyon ng pangkat? Naging malinaw, matapat at magalang ba sila sa pagsagot ng mga tanong ng panelist? Naipamalas ba nila ang pagkakaisa at kooperasyon sa presentasyon? Hindi ba monopolisado ng isa o ilan ang mga gawain? Naipamalas ba ng bawat isa ang tiwala sa sarili? Angkop ba ang anyo, ayos at kasuotan ng bawat isa? Sub-total: __________ __________ __________ __________ __________ __________ 4. 5. Kabuuan/Katumbas na Marka: __________ Mga Puna at Mungkahi: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Pamagat: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Mananaliksik: Taon at Pangkat: ________________ Semester: ________________ Taong Akdemiko: ___________ Sistema ng Pagmamarka: Apat (4) na puntos ang pinakamatas na maaring ibigay sa bwat aytem. Maaring magbigay ng puntos na may decimal (halimbawa: 1.7, 2.3, 3.5) ayon sa paghuhusga ng ebalweytor. Pagsama-samahin ang mga nakuhang sub-total ng puntos upang makuha ang kabuuang marka. A. Paksa at Suliranin 1. 2. 3. 4. 5. 6. Signipikant at napapanahon ba ang paksa ng Pananaliksik? Sapat ba ang pagtalakay sa introduksyon? Malinaw at sapat ba ang saklaw at limitasyon ng paksa upang makalikha ng mga valid na paglalahat? Maayos at malinaw ba ang pamagat at angkop ba iyon sa paksa ng pag-aaral? Malinaw, ispesipik at sapat ba ang tiyak na layunin ng pag-aaral? Sapat at matalino ba ang pagpili sa mga terminong binigyan ng depinisyon at malinaw ba ang pagpapakahulugan sa bawat isang termino? Sub-total: __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ B. Kaugnay na Pag-aaral at Literatura 1. 2. 3. Sapat at angkop ba ang mga pag-aaral at literaturang tinalakay? Malinaw at maayos ba ang pagtalakay sa mga pag-aaral at literaturang iyon? Wasto at maayos ba ang dokumentasyon ng mga pag-aaral sa iba pang hanguang ginamit? Sub-total: __________ __________ __________ __________ C. Disenyo ng Pag-aaral 1. 2. 3. 4. Angkop ba sa paksa ang pamamaraan/metodong ginamit sa pananaliksik? Malinaw ba ang disenyo ng pananaliksik at naayon ba iyon sa sayantipik na metodo ng pananaliksik? Sapat at angkop ba ang respondeng napili sa paksa ng pananaliksik? Malinaw at wasto ba ang disenyo ng instrumentong ginamit sa pangangalap ng datos? Sub-total: __________ __________ __________ __________ __________ D. Presentasyon 1. 2. 3. 4. Sapat, valid at relayabol ba ang mga datos na nakalap? Maingat bang nasuri at nalapatan ba ng wastong istatistikal tritment ang mga datos? Wasto at sapat ba ang naging interpretasyon ng mga datos? Malinaw, maayos at consistent ba ang tekstwal at tabular/grapikal na presentsyon ng mga datos? Sub-total: __________ __________ __________ __________ __________ E. Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon 1. 2. 3. 4. Mabisa at sapat ba ang pagkakalagom sa mga datos? Lohikal at valid ba ang mga kongklusyon? Nakabatay ba iyon sa mga datos na nakalap? Nasagot ba sa kongklusyon ang mga ispesipikong katanungan sa layunin sa pag-aaral? Lohikal, pisibol, praktikal at ateynabol ba ang mga inilahad na rekomendsyon? Makalulutas ba ang mga iyon sa mga suliraning natukoy sa pag-aaral? Malinaw, tuwiran, at maayos ba ang paglalahad ng mga lagom, kongklusyon at rekomendsyon? Sub-total: __________ __________ __________ __________ __________ __________ 5. F. Mekaniks at Pormat 1. 2. 3. Wasto ba ang pormat ng bawat bahagi ng pamanahong-papel? Nasunod ba ang mga tuntunin at tagubiling tinalakay sa klase? Nasunod ba ang mga tuntuning panggramatika sa teksto Ng pamanahong-papel? Sapat at maayos ba ang pagkaka-proofread at pagkaka-edit ng pamanahong-papel? Sub-total: __________ __________ __________ __________ Kabuuan/Katumbas na Marka: __________ Ebalweytor: __________________________________________ Petsa: _______________________________________________

related

“Kahinaan At Kalakasan Ng Mga Pilipino” Essays and Research Papers

Kaugalian NgMgaPilipino Live Search Nais ngmgaPilipino ang Malusog. na Puso Magkaroon ng Malusog na Pamumuhay-Ibigay ang Makikita ninyo sa talaan ng pagkain ang kaugalian tungkol sa pagkain. Special appreciation to Nais ngmgaPilipino ang Malusog na Puso Magkaroon ng Malusog na BABASAHIN 1 (Text 1) Magkaibang-magkaiba ang kaugalian ngmga mananakop na Amerikano sa kaugalian ngmga nasakop na Pilipino kung kaya kinailangan nilang gumawa ngmga pag-aaral Welcome to the Filipino UCCLLT Project-.

1391 Words | 4 Pages

1. Ano ang kahulugan ng pamagat ng artikulo? Sa pamagat ng artikulo; Hamon at Tunguhin ng Bayan –. Kapangyarihang Bayan at Di-tapos na Himagsikan (1946-Hinaharap), ipinapakahulugan nito na mula noong 1946 – kung kailan natin unang nakamit ang “kalayaan” – hanggang sa kasalukuyan, ay patuloy pa ring naghihigmaksik ang mgaPilipino . Ngunit, dahil na rin sa mga nabuong kapangyarihang bayan dulot na rin ngmga suliraning napagdaanan noong mga nagdaang taon, ang kapangyarihang bayan na ito – kasabay ang.

2281 Words | 6 Pages

Listahan ngmga Pananaliksik 1. Pamagat. Information Technology and Firm Size Patnugot. Albert Wenger Posted November 2. 2012 continuations.com/post/3482468649/information-technology-and-firm-size-thesis Anotasyon. Mayroong iba’t ibang pangangailangan ang isang tao, katulad ng physical at human assets mayroon ding information assets. Kaya ayroong tinatawag na customer information center, isang firm na nagbibigay impormasyon sa mga tao. 2. Pamagat. Plan A Thesis – A analysis of.

807 Words | 3 Pages

PAKSA: “ANG PATAAS NG BILANG NGMGA KABATAAN NA NALULULONG SA ALAK”, ISANG PAG-AARAL. YUNIT I: Introduksyon A. Kaligiran ng Pag-aaral Ang alak ay ang tinuturin na “drug of choice” ng kabataan. Maraming kabataan ang nagdurusa sa sobrang paginom ng alak, sa murang edad. Bilang resulta lumalaki ang problema ngmga bansa tungkol sa kalusugan. Kada taon tinatayang 5,000 kabataan na may edad na hindi bababa ng 21 ang namamatay dahil kalasingan; kabilang dito ang humigit kumulang na 1,900 na namamatay.

1932 Words | 6 Pages

ating kaalaman na patuloy ang pagtaas ng presyo ngmga bilihin, maging ang presyo ng langis ay hindi. na rin maawat sa pagtaas, ang pagkakaroon natin ngmga korap na namumuno sa pamahalaan, ang pagkasira ng ating kalikasan, ang dumaraming mamamayang walang trabaho, ang hindi pantay na hustisya sa ating bayan. Ilan lamang yan sa problemang dinaranas ng ating kawawang Inang Bayan. Sa matagal na panahon, iniukit sa ating isipan na “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan”, ito ang walang kamatayang kataga.

948 Words | 3 Pages

ANG EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA PAG-UUGALI NGMGA MAG-AARAL SA BARANGAY 68 SONA1, TUNDO, MAYNILA Ipinasa ni EMIL. ALBERT V. BERTILLO KABANATA I – ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO 1. Panimula Tungkulin ngmga kabataan ang mag-aral. Kapag ang kabataan ay napagod na sa kanilang pag-aaral, sa pagrerebyu halimbawa sa kanilang pagsusulit, dalawa ang maaaringgawin nila. Una ay ang magpahinga o matulog para may lakas sila upang ipagpatuloy angkanilang pag-aaral. Sa kabilang banda, maaari.

1578 Words | 7 Pages

Pinoy Times, Lunes, Marso 5, 2001, p. 4 Maraming Pilipino ay nananatiling ”walang pakialam, walang interes, at walang komitment.” May. pagkamanhid na nagaganap kaugnay ngmga usapin sa moralidad kaya madalas inuunawa na lamang yaong mga bagay na di dapat palagpasin;ang kasamaan ay hindi nasusugpo dahil lubhang abala ang mga tao sa pagkayod ng ikabubuhay. Kung gusto nating tayo’y umunlad, hindi ito dapat magpatuloy. Express your agreement or disagreement to the statement above. Give concrete examples.

Education. Filipino people. Government 590 Words | 2 Pages

upon its approval. Mga naging balakid: * Pagpapalabas ng simbahan ng sulat na tahasang tumutuligsa sa batas. na ito. * Pagdalo ngmga kinatawan mula sa simbahan sa mga sesyon, at kausapin ang mga senador at kongresista tungkol sa batas Rizal. * Pananakot sa mga boboto sa pabor sa batas ay hindi na muling susuportahan ng simbahan. Sa kabila nito, patuloy pa ring nanindigan, sa kabila ngmga banta ng simbahan at maaaring pagkatalo sa susunod na eleksiyon ang mga sumusunod. 1. Sen.

1980 Words | 7 Pages

PANIMULA Sa gitna ng krisis di maikakaila na ang kahirapan ang pinakamatinding suliranin. Lahat. ng tao ay nararanasan ito, partikular na ang mga kabataang Pilipino . Itinuturing ang mga ito na pinakamahalagang kayamanan ng bansa. Ngunit, ang mga kabataan ngayon ay di lamang sa pag-aaral napupunta ang atensyon, may iba na kailangan pang maghanap ng trabaho at ikabubuhay matustusan lamang ang kanilang.

745 Words | 6 Pages

MIS Aktibidad Blg. 1 Resulta ng Pagsisiyasat Tungkol sa Batas Rizal Hi 165 Sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Ano ang R.A. 1425. Anu-ano ang mga nilalaman nito? Ang R.A. 1425 ay isang batas na nagsasaad na dapat ituro ngmga paaralan, pribado man o publiko, ang mga ginawa at isinulat ni Rizal. Nilalaman ng batas na ito, ang pagturo ngmga sulatin ni Rizal partikular na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo; ang pagkakaroon ng sapat na bilang ngmga gawain ni Rizal sa bawat silid-aklatan;.

791 Words | 3 Pages

NATIONAL HEROES DAY Eidul Fitr is an important celebration for Filipino Muslims, marking the end of the month-long fast during Ramadan and marks the. beginning of the month Shawwal. Also known as “Eid-al-Fitr”, “Wakas ng Ramadan” and “Pagtatapos ng Pag-aayuno”, it is a national public holiday for all in the Philippines. Originated by the Islamic Prophet Muhammad, Eidul Fitr is a cause for celebration and thanks giving to Allah. Eidul Fitr has been proclaimed a national holiday in the Philippines.

Bayram. Eid ul-Fitr. Islam 1966 Words | 6 Pages

Ang ekonomiya ay isang batayan sa pagpapakita ng progreso ng isang bansa. Tumutukoy ito sa sirkulasyon, pag-galaw, at pag-angat. ng yaman ng isang bansa. Sinusubok nito ang katatagan ng isang lipunan sa aspetong pangkabuhayan. Sa huling talaan ng “World Competetive Yearbook” noong 2010, nasa ika-39 na puwesto ang Pilipinas sa 58 na bansa sa buong mundo pagdating sa pakikipagkumpitensya sa ating ekonomiya. (World Competetiveness Yearbook) mas mataas ng apat na baitang ang nakuha natin kung ikukumpara.

1720 Words | 6 Pages

Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Sining Departamento ng Sikolohiya Sta. Mesa, Manila ANG. DISKRIMINASYONG NARARANASAN NGMGA KATUTUBONG AETA SA KAMAY NGMGAPILIPINO PRECILLA C. DELA CRUZ (Mag-aaral ng BSIOP I-1, Mananaliksik) MA. VICTORIA APIGO (Guro, Filipino 1023, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik) Taong-aralan 2010-2011, Ikalawang Semestre Talaan ng Nilalaman KABANATA PAHINA I.PANIMULA 1.1 Kaligirang Kasaysayan.

11953 Words | 42 Pages

ANG KALIKASAN NG TAO -ang tao ay may kakayahang nakahihigit sa iba pang nilalang batay sa iba’t – ibang dimensyon: dimensyong pangkaisipan. dimensyong moral dimensyong pisikal dimensyong ispiritual dimensyong panlipunan o sosyal dimensyong pulitikal pangkabuhayang dimensyon. kaingin system,illegal logging,,muro-ami,,throwing their garbage everywhere Ang maari at ginagawa ng isang tao para sila ay matawag o maging bayani ay pagtulong sa kapwa tao at pagmahal sa sariling bayan at sa pagpapakita.

2026 Words | 6 Pages

KAHULUGAN NG PANITIKAN. • Ang panitikan ay nagsasalaysay ng buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan, relihiyon at. mga karanasang nakukulayan ng iba’t ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kalungkutan, pag-asa, pagkamuhi, takot at pangamba. MGA IBA’T IBANG KATUTURAN NG PANITIKAN. • Ang panitikan ay ang nasusulat na tala ng pinakamabuting kaisipan at damdamin ng tao. • Ang panitikan ay pag-aaral ng kariktan at kahulugan ng buhay at pamumuhay na nagmumulat sa bayan upang paglirip-liripin.

1518 Words | 6 Pages

nagsasabi na ang mga patakaran ngmga pamahalaan at mga banyagang negosyo ang sanhi ng . kahirapan. Sila kaya ay tama? Ang mundo ay may kayamanan at mga kapamaraanan upang wakasan ang kahirapan. Datapuwat halos kalahati ng populasyon ng mundo ay nabubuhay lamang sa halos 1.40 dolyar ($1.40) kada araw. At higit sa labing-isang (11M) milyong mga bata ang mamamatay mula sa mga sakit na sanhi ng kahirapan ngayong taon lamang na ito (basahin ang polyeto na nalathala sa bagong isyu ng “The New Internationalist”).

1835 Words | 5 Pages

Sa Kabataang Pilipino Itaas ang iyong noong aliwalas ngayon, Kabataan ng aking pangarap! ang aking talino na tanging liwanag ay. pagitawin mo, Pag-asa ng Bukas! Ikaw ay lumitaw, O Katalinuhan magitang na diwang puno sa isipan mga puso nami’y sa iyo’y naghihintay at dalhin mo roon sa kaitaasan. Bumaba kang taglay ang kagiliw-giliw na mga silahis ng agham at sining mga Kabataan, hayo na’t lagutin ang gapos ng iyong diwa at damdamin. Masdan ang putong na lubhang makinang sa gitna ng dilim ay matitigan.

A Wonderful Life. It’s a Wonderful Life 1019 Words | 3 Pages

Mga Pangyayari Matapos ang pagbagsak ng Kanlurang Imperyong Roman Sa pagbagsak ng Kanlurang Imperyong Roman. Naputol ang ugnayan ng Kanlurang Europe sa mayamang kalakalan ng Byzantine at Muslim. Nawalan ng saysay ang mga lungsod bilang sentro ng kalakalan. Humina ang kalakalan dahil sa naging mapanganib ang paglalakbay dala ng takot sa mga pirate sa karagatn at mga tulisan sa mga daanan. Namulubi ang mga naninirahan sa mga lungsod. Bumaba ang antas ng karunungan. Hindi marunong bumasa at.

Flood. German language. Hydrology 557 Words | 3 Pages

aristotle said we were god-made but plato said the same too ussher and lightfoot, sabi nila october 23 pero ang sabi naman nila john buffon galing. raw tayo sa mga unggoy sabi naman ni lamarck, use and disuse ah basta galing pa rin tayo sa unggoy why you gotta be so rude? don’t you know i’m human too

hindi kami mga ungguuuy we’re gonna evolve up anyways evolution, mageevolve raw tayo evolution, mageevolve daw tayo Dark horse Evolution Nangyayari pa ngayon Idea ni Lamarck.

Artificial selection. Charles Darwin. Evolution 864 Words | 3 Pages

KAPANGYARIHAN NGMGA EKONOMIKONG ELITISTA: MAY KAKAYAHANG HUMUBOG NG KAISIPAN NG TAO Isang. riserts na iniharap sa Kaguruan ng Kolehiyo ng Edukasyon Departamento ng Filipino Gordon College, Lungsod ng Olongapo Bilang bahagi ng Pagtupad Sa mga Rekwayrment sa Pagtatamo ng Kursong Filipino 102- Pagbasa at Pagsulat ni: Emma Chenaniah C. Cabading Ika-10 ng Marso 2011 Gordon College Kolehiyo ng Edukasyon Kagawaran ng Wika Departamento ng Filipino PAHINA NG PAGSANG-AYON.

626 Words | 4 Pages

PROPERTIES OF REAL NUMBER: Real numbers have the two basic properties of being an ordered field, and having the least upper bound property. The first says. that real numbers comprise a field, with addition and multiplication as well as division by nonzero numbers, which can be totally ordered on a number line in a way compatible with addition and multiplication. The second says that if a nonempty set of real numbers has an upper bound, then it has a least upper bound. These two together define the.

0. Addition. Associativity 608 Words | 3 Pages

Noong lalangin ng DIYOS ang TAO ay inuri niya ito sa dalawa, ang LALAKI at BABAI. Sila ang naging daan upang maparami ang sangkatauhan. Ngunit, dumaan din ba ang dalawang nilalang na ito sa pagliligawan bago sila naging mag-asawa? Bago sila nagtalik? Ang pagliligawan para sa mga katutubong MUSLIM ay ang kakayahan ng bawat pamilya na maibigay ang bawat pangangailangan ng bawat isa sa sa kanila. Para sa pamilya ng babai, nagbibigay ang lalaki ng tinatawag na BIGAYSUSO at.

4068 Words | 12 Pages

MGA AMA, MGA ANAK By Nick Joaquin Director: Joel Lamangan Playwright: Pete Lacaba and Virgilio Almario Lighting Designer. Monino Duque Production Designer: Tuxqs Rutaquio Sound Designer: TJ Ramos Artistic Director: Nanding Josef Mga Ama, Mga Anak (Fathers and Sons) is a play in three-acts written by Nick Joaquin in 1976. The original text in English was published in Manila by National Book Store Inc, in 1979. This is based on his short story "Three Generations.” This Filipino translation.

Conflict. Director. Filipino language 1045 Words | 4 Pages

Filipino Kapag ang “Pagpatawad” ang narinig ng isang tao o maging itoy isang punto ng pag aaral para sa nakakarami, ang. karaniwang naiisip ay isang konsepto ng Relihiyon. Sapagkat dito madalas na talakayin ang Pagpatawad ayon sa turo ng Bibliya at ano ang nais iparating na Diyos sa atin ukol dito. Ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya ukol sa Pagpatawad? Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama.” (Mateo 6:15) Madalas na sabihin.

1513 Words | 5 Pages

Bibliya Ayon sa Aklat ng Henesis sa Lumang Tipan ng Bibliya, sina Adan at Eba( ang unang lalaki at unang babae ) Ang. mga unang tao sa mundo. Sila ang magulang ng sangkatauhan: sapagkat si Adan ang pinakaunang tao, samantalang si Eba ang pangalawa. Nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok sa lupa ayon sa wangis ng Diyos o bilang isang kalarawan. Nilikha naman ng Diyos si Eba mula sa mga tadyang ni Adan. Atomic Theory Isang teorya ngmga istraktura ng atom. (kimika) anumang.

724 Words | 3 Pages

Kung uso ang blog hopping, nauuso rin ang parish hopping. Ito yung mga tao na hindi nagsisimba sa kanilang parokya sa maraming dahilan. Nariyan. ang for convenience dahil me mas malapit na parish kaysa sa parokya nila, di type si Father na magmisa, hindi angkop sa kanilang personality ang community, walang planong magsimba at kung saan lang maabutan at parang combo na 2 in 1 magsimba sa mall dahil comfortable, malamig, maraming makikita at makakapasyal pagkatapos magsimba. Karaniwan kung bakit di.

1034 Words | 3 Pages

Implasyon ang pagtaas sa pangkalatang antas ngmga presyo ngmga kalakal(goods) at. mga serbisyo sa isang ekonomiya sa loob ng periodo ng panahon. Kung ang pangkalahatang antas ng presyo ay tumataas, ang bawat unit ng salapi ay makakabili ng mas kaunting mga kalakal(gaya ngmga produkto) at mga serbisyo. Consumer Price index Ang CPI ay tanda ng pagbabago ng kabuuang presyo ng isang basket ngmga produkto at serbisyo na karaniwang binibili ng isang sambahayan (household) sa isang taon kumpara.

688 Words | 3 Pages

Mga Uri ng Tayutay Aliterasyon-pag-uulit ngmga tunog-katinig sa inisyal na bahagi. ng salita.Hal. Pag-ibig,pananampalataya at pag-asa/lungkot at ligaya/masama at mabuti.(Mababakas sa mukha ng isang mabuting mamamayan ang marubdob niyang pagtatangi sa mahal niyang bayan. Asonans-pag-uulit naman ito ngmga tunog-patinig sa alinmang bahagi ng salita.Hal. hirap,pighati at tiisin/salamat at paalam/buhay ng pagulunggulong (Nasisiyahan ka palang manghiram ng ligayang may hated na kamandag at lason.

950 Words | 3 Pages

nagsasaad ito ng katotohanan. Realismo ang aking napiling teorya para dito. Ang pag-tuturo nga naman ay kung aking iisipin ay waring. nakakasawa din lalo na siguro ang pakikinig sa kung anu anung sinasabi ngmga guro tungkol sa lahat ng bagay. Si Jojo ang pangunahing karakter sa kwentong ito. Naiinsulto sya tuwing lagi syang napapansin ng lahat ng guro. Bakit nga naman hindi sya mapapansin dahil din mismo sa kanyang pagiging “pasaway”. Lagi nyang kinokontra ang mga guro. Ang kanilang mga guro ay.

1257 Words | 4 Pages

Kuwento Ni Mabuti ay isang maikling kuwento sa wikang Tagalog na isinulat ng Pilipinong makata na si Genoveva Edroza Matute. Kilala ito bilang. kauna-unahang maikling kuwentong nanalo ng Gawad Palanca para sa Maikling Kuwento sa Filipino noong 1951. Ang suring-basa ay isang uri ng pansing pampanitikan kung saan ang isang libro ay sinusuri ayon sa laman, estilo at halaga nito. Ito ay malimit na nakikita sa mga pahayagan, katulad ng trabahong pang-eskwela, o online. Ang haba nito ay maaaring iba-iba.

4208 Words | 14 Pages

ILAN SA MGA PATAKARAN NG PAWS (Philippine Animal Welfare Society) The Philippine Animal Welfare Society (PAWS) is a. volunteer-based non-government organization whose goal is to prevent animal cruelty through education, animal sheltering and advocacy. PAWS believes that the creation of a more peaceful society starts with the widening of mankind’s circle of compassion which includes animals, thereby envisions a nation that respects animals, practices responsible pet ownership and protects wildlife.

Animal cruelty. Animal rights. Animal welfare 909 Words | 4 Pages

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, ang panahong. – papel na ito na pinamagatang Mga Kadahilanan na Nakakaapekto sa Pag-aaral ng Estudyante sa Ikatlo at Ika-apat na Taon sa Unibersidad ng Perpetual Help System – Laguna ng Kolehiyo ng Occupational Therapy sa Ikalawang Semestre ng Taong – Akademiko 2010-2011 ay inihanda at iniharap ngmga mananaliksik mula sa kolehiyo ng Occupational Therapy na sina: Caabay, Ermar A.

1781 Words | 7 Pages

DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino, ang pananaliksik na ito na. pinamagatang “Kalagayang pangkalusugan ngmga Obese” ay inihanda at iniharap ng mananaliksik mula sa seksyon na IV – St. Titus ng Flos Carmeli Institution of Quezon City, SY 2010-2011. Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, at inihanda ng mananaliksik na nasa ika-apat na antas sa mataas na paaralan. Tinanggap bilang proyekto sa Filipino.

7326 Words | 27 Pages

alternatives based on indigenous Filipino experiences, concepts, languages, and orientation. There are three major indigenization movements that fermented. in the main campus of University of the Philippines in Diliman, Quezon City, namely Sikolohiyang Pilipino ( Filipino Psychology) – founded by Virgilio Enriquez, Pilipinolohiya ( Filipinology) – founded by Prospero Covar, and Pantayong Pananaw ( which in Filipino literally means point-of-view from us and for us), founded by Zeus Salazar, a perspective.

Colonialism. Emilio Aguinaldo. Filipino language 963 Words | 3 Pages

sya ang name nya sicariot, Judas Iscariot could have been the Judas the " terrorist" So, si Judas ay treasurer, present sa lahat ng pagtitipon. lalo sa pangagaral ni Hesus amen. So it means to say nakakapakinig sya ngmga aral ni Hesus! amen Queastion: bakit sya nagtraydor kay Hesus, at sa mga kasama nya disipolo? V-26 -27 expond…. so ng madali sya magpnta sa mga pharaseo pra san? Sa pinag usapan nila at sa price…his mind focus on the wealth not on the words, he was present all the time.

Acts of the Apostles. God. Gospel of Judas 808 Words | 3 Pages

Nagdidildil ng asin. Isang kahig, isang tuka. Maralita. Marami tayong mga salita at kataga para sa kahirapan dahil ito ang. reyalidad para sa nakararaming mgaPilipino . Naihahalintulad ng karamihan sa ating mgaPilipino ang kahirapan bilang isang SAKIT na hidi mamatay-matay at lalong lumalala araw-araw. Ang kahirapan ang isa sa mga mabibigat ng problema ng ating bansa. Madalas nating sisihin ang maling pamamalakad ngmga pinuno ng bansa, pero sila nga ba ang may kasalanan o tayong mga Pilipino.

507 Words | 2 Pages

mundong patuloy na umuunlad. Isa sa mga teknolohiyang ito ay ang kompyuter. (ayon sa wikipedia) Ang kompyuter ay isang makina na ginagamit sa. paggawa ngmga kalkulasyon o mga operasyon na maaaring gawin sa pamamagitan ngmga terminong numerikal o lohikal. Ito ay nakapaghahatid ng aliw, nakakapagpabilis ng gawain at nakakapagpayaman ng buhay ng tao sa pamamagitan ngmga karagdagang programa. Mayroong aspeto ang kompyuter na tinatawag na software. Ito ay ang mga programang ginawa para mapagalaw ang.

Accounting information system. Accounting software. Accounts payable 1983 Words | 6 Pages

Kabanata I. Ang Suliranin at ang Kapaligiran nito. Online Gaming Balakid sa Pag-aaral ngmga Estudyante ng . Sekundarya sa Pilipinas A.Y. 2010-2011 Introduksyon: Ang bagong hinirasyon ng kabataan, pag-asa pa kaya ng ating bayan? Katanungang bumabagabag sa isipan naming mananaliksik. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay wala nang sinasanto, napapasok na sa iba’t ibang bisyong alam nila’y masama ngunit nagsasawalang-bahala na lamang. Alak, sigarilyo, pagbababad sa computer, druga, premarital.

1771 Words | 6 Pages

2009 I. Mga Layunin; PSSLC II 2.10-13 Pagkatapos ng gawain ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Nasusuri ang. mga teorya tungkol sa pinagmulan ngmga naunag tao sa Pilipinas 2. Nailalarawan ang kultura ng sinaunang pamayanan at ang naging pag-unlad nito 3. Nailalahad ang pagpapahalaga sa pinagmulan ng tao sa bansa 4. Naipagmamalaki ang kabihasnan ng sinaunag Pilipino 5. Naaantig ang damdaming makabayan at pagmamalaki bilang isang Pilipino II. Paksang-aralin: 1. Mga Teorya 2. Mga Katangian.

816 Words | 5 Pages

states that the age of the earth is only 6,000 years old. Using scientific findings, one day is a thousand years or even a million years and therefore, how. can Adam and Eve could keep the weekly sabbath with a million of years. PAANO BINIBILANG NGMGA JUDEO ANG ISANG ARAW? The Jewish day is of NO fixed length. The Jewish day is modeled on the reference to ". there was evening and there was morning. " in the Creation account in the first chapter of Genesis coz the Jews thought that it is the.

Adam and Eve. Book of Genesis. Cain and Abel 1298 Words | 4 Pages

Mga Tanyag na Pilipinong Manunulat 1. Dr. Jose Rizal – Isang magaling at matalinong manunulat si Rizal. Sumulat siya ng . dalawang nobela tungkol sa lipunang Pilipino noong Panahon ng Kastila. Ang mga nobelang ito ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sumulat din siya ngmga tula. Tungkol sa kanyang ina, mga kapatid, at kaibigna ang paksa ngmga ito. Sumulat siya ng isang tula nang siya’y walong taong gulang pa lamang na napabantog sa buong bansa. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa sariling.

762 Words | 2 Pages

na ang mga taga – plano ay unti – unting iniiba ang turismo bilang isang industriyang maaaring mabuhay muli sa pagpapaunlad ng . diskarte sa ekonomiya, sa kadahilanang maraming komunidad ang nakakaranas ng industrial restructuring. Dahil diyan, maraming residente ang nakakita sa magagandang epekto ng turismo sa unang pagkakataon, datapwa’t ang mga matatatag at sikat na destinansyon ay nakakaranas ng pagrami ng turista. Ang mga taga – plano ay nahamon sa pag – analisa kung paano natuklasan ng publiko.

817 Words | 3 Pages

Dahil ang bansang Pilipinas ay nasakop ng tatlong bansa, marami sa ating pamumuhay hanggang sa ngayon ay galing sa kultura ng . mga nasyong ito. Isa na rito, sa aking palagay ay ang “social pyramid” na iniwan ngmga Español sa atin. Noong panahon ng kanilang pananakop, ang pinakamatataas na tao ay mga Español na isinilang sa kanilang bansa pati na ang mga prayleng Español. Ang mga taong ito ay tinawag na “peninsulares.” Dahil sila ang tinitingala ngmga tao, sila ang nakaupo sa matataas na posisyon.

862 Words | 3 Pages

Sa Kabilang Lupalop ng Mahiwagang Kaharian Ni Thomas David F. Chavez Nakapanlulumo mang sabihin, karamihan sa ating mga . Filipino ay may pangkasalukuyang mentalidad na ang mga oportunidad upang umunlad at magkaroon ng maaliwalas na buhay ay hindi matatagpuan sa sariling bayan. Kalakip ang pagsakripisyo ng dugo’t pawis, kinakailangan pang magtrabaho sa ibang bansa upang maitaguyod ang naiwang pamilya sa bansa. Dahil kung hindi, ang pamilya ni Juan ay mananatiling kawawa naghihirap at walang.

1105 Words | 3 Pages

pagkakaroon ng isang PSP ay isang magaling at mahusay nabagay para sa karamihanng mga manlalaro ng laro. Dahil ang. (Play Station Portable) ay ang unang handheld video gameconsole. Kaya walangalinlangan ang release ngmga ito at isang pirasong masayang balita para sa mga manlalarong laro. Gayun man ang paggamit ng PSP o tinatawag na poratable play station ay maari ding makaipikto sa mga gumagamit nito, maapiktuhan ang pag-aaral at pamumuhay ng isang tao. Ang pasksang ito ay mahalaga para malaman ng gumagamit.

2878 Words | 8 Pages

buhay na tayong mga Pinoy ay mahilig manuod ngmga pelikula o kahit tele-novela lang. Noon, kapag sinabing. pelikula, iyan ay yung mga ipinapalabas sa sinehan na mga totoong tao ang naroon. Simple lamang ang mga materyales na ginagamit dahil di pa uso ang computer. Pero ngayon, pag pelikula, marami ka nang pagpipiliian. Merong 3-D, na kailangang magsuot ng espesyal na shades. Meron ding tinatawag na TV Movie, na sa telebisyon naman ipinapalabas. Meron ding Animated movie, na ginagamitan ng computer generated.

2868 Words | 14 Pages

Ingles ang maging wika ng Pamahalaan. Kailangan magkaroon ng sariling wika ang Pilipinas, isang wikang nakabatay sa isa sa. mga katutubong wika. Nagmula ang karamihan ngmga suliranin o pagkukulang na kasalukuyang nararanasan dito sa kawalan ng ating sariling wikang pambansa. Ang pagnanais gayahin ang lahat ng kilos banyaga kahit hindi alam kung ito’y mabuti o masama ay dahil sa isang kahinaan —ang kakulangan ng isang tunay na pambansang kamalayan. Hindi maaring magkaroon ng pambansang kamalayan kung.

Aggression. Game. Role-playing game 1562 Words | 5 Pages

piraso bukod sa iba pang mga pagpipilian. Lang namin nakuha ko random mula sa tagasipi larawan ngunit Nakatanggap ako sa kuwentong ito mula sa. Simplicio P. Bisa na iginawad pangalawang lugar para sa ilang piraso na ito sa panahon ng 1957-1958 Award Palanca. Kuwento ang naganap sa isang tipikal na Pilipino lupa kung saan ang kahirapan ay hindi lamang ng isang bagay tulad ng isang banyagang salita. Ang dati rail road buhay na mang kosme ay nagpakita ng kanyang madla sa uri ng klasikong Philippine sitcom.

530 Words | 2 Pages

PANTAHANAN IV SA MGA KUKO NG LIWANAG IPINASA NI: JESSICA E. SUDARIO IV- AQUINAS IPINASA KAY: GNG.CORTEZ. I.SALIGAN.WWW.GOOGLE.COM.PH II.BUOD: Si Julio, isang maralitang mangingisda, ay lumuwas ng Maynila upang hanapin ang kanyang kababata’t kasintahang si Ligaya, na matagal nang sumama sa isang Mrs. Cruz para magtrabaho at mag-aral sa lunsod. Sa paghahanap, naranasan ni Julio ang maging biktima ng masasamang elemento ng lipunan, mapagsamantalahan sa loob at labas ng konstruksiyon.

413 Words | 3 Pages

actualize. – A.C. Agujero Ang Kabataang Pilipino At Ang Makabagong Teknolohiya Ang tao ay hinuhubog ng kanyang. mga mithiin. Ang kanyang puso at kaluluwa ay hinugis ng bawa’t pagnanasa bilang isang makamundong nilalang. Mapaghanap, mapusok, malikhain. Ang tao ay hindi tumitigil sa pagkamit ng bawa’t bagay na alam niyang kanya dapat mapasakamay. Lumipas ang maraming dekada at tuluyan nang binago ng panahon ang mundo pati na rin ang saloobin ng kaluluwa ng tao. Sadyang tayo ay walang kapagurang.

663 Words | 2 Pages

Republika ng Pilinas Lalawigan ng Batangas Bayan ng Padre Garcia Barangay Cawongan SIPI SA KATITIKAN. NG KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BARANGAY NG POBLACION, PADRE GARCIA, BATANGAS NA GINANAP SA PAMAHALAANG BARANGAY NOONG IKA-2 NG ENERO, 2015. MGA DUMALO: Kgg. ANDRES R. LINATOC Punong Barangay Kgg. MEL V. LOPEZ Kagawad Kgg. NOEL L. ESCUETA Kagawad Kgg. NESTOR E. BANAAG Kagawad Kgg. NOLAN M. BANAAG Kagawad Kgg. MORRIS M. ESCUETA Kagawad Kgg. ISAGANI S. RECTO Kagawad.

Barangay. Cabeza de Barangay. Cost 578 Words | 4 Pages

Isa sa mga paratang ngmga mananakop na Espanyol sa mga katutubong Pilipino noon ay ang. pagiging tamad. Dahil dito, isinulat ni Dr. Jose Rizal ang isang aklat na may pamagat na La Indolencia de los Filipinos para sagutin ang paratang na ito. Inamin ni Rizal na maaaring may suliranin nga ng pagiging tamad sa mgaPilipino . Gayunman, idiniin niya na ito ay sanhi ng ilang mga kadahilanan. Ayon kay Rizal, ito ay epekto ng klima at kawalan ng kaayusang panlipunan sa Pilipinas. Ipinagtanggol ng pambansang.

Bangko Sentral ng Pilipinas. Cesar Montano. Filipino people 1575 Words | 4 Pages

– ay ang paglahok at pagsama sa gawain ng ibang tao dahil sa pakikipagkaibigan o dahil sa maaaring ipakinabang sa hinaharap o siyang hinihingi. ng pagkakataon. The present definition of pakikisama seems to derail the authentic significance of its social and behavioral intention. Without knowing the intended meaning and social capabilities, it also conveys a vicious meaning in society. ANG NATURE NG PAKIKISAMA SA tinukoy sa pamamagitan ng ating mga ninuno. Pakikisama at pakikikapwa.

1440 Words | 4 Pages

kahulugan. Isa sa mga kahulugan ang pagsulong at paglapat ngmga kasangkapan, makina, kagamitan at proseso upang. tumulong sa paglunas ngmga suliranin ng tao. Bilang isang gawain ng tao, ang teknolohiya ay nauna pa kaysa sa agham at inhinyeriya. Kadalasang iniuugnay ang katagang teknolohiya sa mga imbento at gadget na ginagamit ang kailan lamang natuklasang na proseso at prinsipyong maka-agham. Gayon man, isinilarawan din ng teknolohiya ang kahit na ang pinakalumang imbento katulad ng gulong. Sa isa.

3195 Words | 10 Pages

INTRODUCTION Technology and Livelihood Education (TLE) is one of the nomenclature in the implementation of the K to 12 Basic Education Program. (BEP) composed of four components; namely, Agri-Fishery Arts, Home Economics, Industrial Arts and Information and Communication Technology. In this module, the focus is on Home Economics mini-course – BREAD AND PASTRY PRODUCTION. In this course, you will be exposed to different tools, instruments, proper calculation and mensuration.

Baker’s yeast. Baking. Bread 18842 Words | 102 Pages

mauunawaan ang kanyang mga nais na ipabatid sa mga mambabasa nito at marahil, baka hindi rin ako sumang-ayon pero hindi rin naman. ako tututol. Pero sa kadahilanang ako’y tumungtong dito sa Unibersidad ng Pilipinas sa taong ito at pumiling kumuha ng Kas 1 (Kasaysayan ng Pilipinas), naiintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng naturang may-akda. Ang sinasabing ‘miseducation’ ngmgaPilipino ay hindi lamang kasingbabaw ngmga walang kalidad at puro maling mga libro o dahil sa mga walang kakayahang.

1529 Words | 5 Pages

Papel Noong nasa unang taon ako sa dalubhasaan, pangalawang hatintaon, pinagawa kami ng aming guro sa Filipino 2 (Pagbasa at Pagsulat sa. Iba’t-ibang Disiplina) na si Gng. Rhodelia Hernandez Mendoza, Ph.D ng pamanahong papel. Ito ay ang aming huling pangangailangan upang pumasa sa nasabing asignatura. Mahirap gawin ang isang pamanahong papel dahil sa ang isang mag-aaral ay magsasalin ng wika dahil lahat ngmga panitikang ginamit ay nakasaad sa wikang Ingles. Mad Cow Disease Inihanda ni: Gel.

3153 Words | 11 Pages

TATLONG BERSYON NG KARTILYA NG KATIPUNAN 1. ORIHINAL NA PAGKAKASULAT NI EMILIO JACINTO 2. UNANG POPULAR NA BERSYON (may salin. sa English) 3. LALONG PINASIMPLENG BERSYON: MADALING MAINTINDIHAN, NAPAKAHIRAP ISABUHAY 1. ANG MGA ARAL NG KATIPUNAN SA ORIHINAL NA ‘KARTILYA’ NI EMILIO JACINTO (Tunay na Pamagat: "Sa May Nasang Makisanib sa Katipunang Ito") Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kun di damong makamandang. Ang gawang.

2353 Words | 8 Pages

TUNGKOL SA EBOLUSYON NG FASHION SA PILIPINAS MULA DEKADA 60’s HANGGANG SA KASALUKUYAN TALAAN NG NILALAMAN Nilalaman. Pahina Pamagat i Talaan ng Nilalaman ii Tsapter I. Introduksyon Kaligiran ng Pag-aaral 1 Suliranin 7 Kahalagahan ng Pag-aaral 8 Saklaw at Limitasyon 11 Metodolohiya 13 Definisyon ng termino 17 II. Diskusyon Suliranin 1: Ano ang uri ng pananamit ngmga 21 Pilipino noong panahon ng Kastila? Suliranin.

4270 Words | 12 Pages

nilikha tayo ng PANGINOON at ito ay nakasulat sa Biblia. ANG EBOLUSYON NG TAO Charles Darwin: Origin of the Species; ang. tao’y di basta-bastang sumulpot kundi unti-unting dumating sa kasalukuyan niyang kalagayan at hitsura; unang nagbigay ng ebidensyang nagpatunay dito; maraming tao ang di naniwala dito dahil labag daw ito sa istorya ni Adan at Eva. Noong ika-19 dantaon, naging masigasig ang mga tao sa pagtuklas sa kanilang pinagmulan. Leakey (Louis, Mary, Richard): nakatuklas sa mga labi sa Aprika.

796 Words | 4 Pages